Personal information
ฝากดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ครับ
29.04.2011ดำเนินการลบ Link ดังกล่าวออกให้แล้วครับ...
อยากให้ดูแลเรื่องสิขสิทธ์ของคนไทยด้วยครับ อย่างเช่นลายไทย หน้านี้ http://citecclub.org/forum/window-application-60/clipart-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5
29.04.2011ดำเนินการลบ Link ดังกล่าวออกให้แล้วครับ...
อยากให้ดูแลเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์คนไทยด้วยกัน http://citecclub.org/forum/window-application-60/clipart-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0
29.04.2011ดำเนินการลบ Link ดังกล่าวออกให้แล้วครับ...
อยากให้เพิ่ม VDO Chat ครับ
18.08.2010ระบบ webminar ของเราทำได้อยู่แล้วครับ...
อยากให้มี webminar (บรรยายผ่านทาง internet)
17.08.2010เนื่องจากระบบ webminar เป็นระบบ infrastructure ของ CITEC...
อยากให้มี webminar (บรรยายผ่านทาง internet)
17.08.2010เนื่องจากระบบ webminar เป็นระบบ infrastructure ของ CITEC...
อยากให้มี webminar (บรรยายผ่านทาง internet)
13.08.2010หัวข้อที่อยากให้อบรมหรือบรรยาย online...
แต่ละหมวดควรจะมีคนดูแลเปงจิงเปงจังนะครับ
13.08.2010ไม่เข้าใจครับเป็นจริงเป็นจัง นี้หมายถึงยังไง...
อยากให้ user ที่ตั้งหัวข้อใหม่ของ user นั้น เข้าหัวข้อนั้นได้ตลอด โดยที่ไม่ว่าหัวข้อนั้นจะถูกย้ายไปไหน ไม่ว่าจะสูงกว่าระดับของ user ก็ตาม
13.08.2010เป็นข้อจำกัดของระบบ webboard...
อยากให้มีการจัดอบรบทางด้านป้องกันการ Hack คับ..
12.08.2010โครงการนี้เคยมีมาแล้วนะครับ http://citecclub.org/seminar_workshop...

Pages< 1 >